A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад - Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області

На допомогу класному керівнику

Класний керівник – найближчий і безпосередній вихователь і наставник учнів у навчальному закладі. Він  організовує і справляє виховний  процес у класі, поєднуючи виховні зусилля  вчителів, батьків і суспільства.

 Класний керівник піклується про всебічний розвиток дітей, працьовитість, вихованість, зміцнення дисципліни та порядку в класі. Класний керівник – член педагогічного колективу. Організаторську й виховну  роботу він проводить не поодинці, а під керівництвом директора  школи та його заступників, у тісному контакті з іншими вчителями.

    Причина неефективної роботи  класних керівників  часто полягає  в небажанні займатися тим, чого їх насправді  не вчили. Тому якщо на уроці педагог   почуває себе досить упевнено, то в позакласній роботі – нерідко навпаки.

КЛАСНИЙ  КЕРІВНИК ПОВИНЕН:

 • сприяти створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку й морального формування учнів, вносити необхідні корективи в систему їхнього виховання;

 • здійснювати вивчення особитсості, її схильностей, інтересів;

 • створювати сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного;

 • сприяти розвиткові спілкування;

 • допомагати дитині вирішувати проблеми, що  виникають у спілкуванні з товаришами, учителями, батьками;

 • направляти самовиховання і саморозвиток особистості;

 • здійснювати допомогу учням  уеавчальній діяльності;

 • сприяти одержанню додаткової освіти вихованцями через систему гуртків, клубів, секцій, об”єднань;

 • відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя обновляти зміст життєдіяльності класного колективу;

 • дотримувати права дітей, нести відповідальність за їхнє життя, здоров”я  і  безпеку під час освітнього процесу;

 • разом із органами самоврядування учнів вести активну пропаганду здорового способу життя;

 • працювати в тісному контакті з учителем, батьками або особами, що їх заміняють.

КЛАСНИЙ  КЕРІВНИК МАЄ ЗНАТИ:

 • Конституцію  України;

 • Закони України, рішення Уряду України й органів управління освітою з питань освіти;

 • Конвенцію ООН про права дитини;

 • педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію відносин, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;

 • педагогічну етику;

 • теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу учнів;

 • основи трудового законодавства;

 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

РЕЖИМ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Класний керівник у 5-11-х класах призначається наказом директора школи із числа вчителів, які працюють у цьому класі.

 • Загальні правила організації  роботи школи та педколективу випливають із Кодексу законів про працю України, які повинен виконувати будь-який працівник.

 • Робочий час класного керівника, який  він зобов”язаний присвятити  дітям протягом тижня, визначається  ставкою  класного керівника, при цьому вчитель, який працює на повну ставку, повинен бути присутній у школі не менше чотирьох разів на тиждень. У дні чергування  класу по школі  класний керівник чергового  класу перебуває в школі з 8 до 16 години.

 • Година класного керівника (класна година) –один раз на тиждень ( форми проведення класної години можуть  бути найрізноманітнішими: тематична класна година, класні збори, підготовка до спільної класної  або шкільної  справи, підготовка до екскурсії, підбиття підсумків  екскурсії тощо).

 • Кількість виховних заходів – не менше двох справ на місяць ( з яких одна може бути загальношкільною).

 • Кількість класних батьківських зборів не менше одних зборів на чверть (двоє зборів на рік – тематичні).

 • Звіти про виконану роботу подаються адміністрації після закінчення першого пвріччя та після закінчення року у формі плану та усної співбесіди ( можливе  анкетування учнів).

 • У канікулярний і літній час режим роботи школи встановлюється згідно з додатковим планом.

 • У випадку, якщо  класний керівник веде в класі постійно діючий гурток, психолого- педагогічний семінар, ця робота  оплачується додатково.

 • З метою  організації роботи класних керівників та надання їм  методичної допомоги в роботі створюється  методичне об”єднання.

 • Координацію діяльності класних керівників і контроль за їхньою роботою здійснює ЗДВР.

ДОКУМЕНТАЦІЯ  ТА ЗВІТНІСТЬ:

Класний керівник веде таку документацію:

 • класний журнал

 • план виховної роботи з класним колективом

 • зошит класного керівника ( у будь-якій формі).

 • Щоденники учнів.

 • Особисті  справи  учнів.

 • Психолого-педагогічні карти вивчення  особистості учні ( за необхідністю).

 • Теки з розробками виховних заходів .

Циклограма роботи класного керівника

□ Щоденно:

 • з”ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • бесіди з учнями, що запізнюються;

 • організація чергування по класу;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • контроль зовнішнього вигляду учнів;

 • організація харчування учнів.

□ Щотижня:

 • проведення виховних годин;

 • перевірка щоденників;

 • проведення заходів у класі за планом роботи;

 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • контроль за виконанням доручень;

 • організація прибирання закріпленого кабінету, території пришкільної ділянки;

 • робота з батьками;

 • робота з вчителями, що працюють у класі;

 • зустрічі зі шкільним лікарем (мелсестрою) за довідками про хвороби учнів.

□ Щомісяця:

- проведення класних  зборів;

- проведення бесіди з безпеки життєдіяльності;

- організація чергування класу по школі;

- відвідування уроків вчителів-предметгиків у своєму класі;

- консультації  у шкільного психолога;

- тестування та анкетування  учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

-контроль за станом підручників;

-зустрічі з батьківським активом;

- відвідування учнів удома.

□ Один  раз на семестр:

-оформлення  класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

- заповнення  табелів успішності та видавання їх учням;

-проведення батькіських зборів;

- участь у роботі семінару, методичного об”єднання  класних керівників;

- аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

- складання плану роботи на канікули.

□ Один  раз на рік:

 • аналіз та  складання плану виховної роботи;

 • проведення відкритого виховного заходу;

 • оформлення особових справ учнів;

 • статистичні відомості про клас ( на 5 вересня);

 • робота з підручниками ( видача на початку навчального року та здавання  в бібліотеку наприкінці року);

 • написання характеристик ( за необхідністю);

 • страхування  учнів від нещасних випадків ( за бажанням учнів та батьків);

Пам"ятка про виховні години класного  керівника

  На виховній годині  не потрібно перевіряти щоденники, обговорювати питання щодо запізнення та ін.   Це година громадянського, національного  виховання. Директор вводить їх із власної ініціативи, виходячи з реальних потреб  навчально-виховного процесу. Іноді  години класного керівника включаються до розкладу один раз на тиждень у певний день.

Мета проведення  виховних годин:

 • вивчати індивідуальні  особливості учнів під час неформального спілкування;

 •  пізнавати сьогоднішні інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви поведінки;

 • обговорювати поточні події класу, району, міста, держави.

Форми проведення  виховних годин:

 • вільне спілкування класного керівника з  учнями;

 • бесіди на заплановані теми;

 • обговорення актуальних статей, кінофільмів, книжок;

 • зустрічі з цікавими людьми;

 • усні журнали;

 • інформаційні  тощо.

Тривалість проведення  годин не регламентується. Як  правило, вона триває від 20-23 хвилин до 45-60 хв.

  Класний  керівник повинен урізноманітнювати спілкування з учнями, пов”язувати його з повсякденним життям  класу, не перетворювати на повчання, видачу настанов  і  інструктажів, годину для перевірки щоденників та ін. Партнерський підхід до учнів, справедливе  і  об”єктивне ставлення до них, визначення права учнів на свою думку, повага до них – усе це забезпечить відвертість та ефективність  спілкування педагога і вихованців.

ЯК  сформулювати мету  та завдання виховної діяльності  класного керівника

Після аналізу виховного процесу класний керівник визначає мету і завдання вихователя.

Мета – це заздалегідь задуманий результат здійснюваної діяльності. У теорії і практиці  виховання розрізняють кілька  різновидів мети.

Наприклад:

Ідеальна мета-  це певний  ідеал, якого прагнуть суспільство, школа, педагоги.

„Виховання  громадянина України, національно свідомої й соціально активної людини, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку”.

Результативна мета -  це результат, що прогнозується, часто виражений у бажаному образі учнів. ( формування  творчої особистості, етичної й фізичної культури учнів).

А для  її  реалізації  педагог визначає такі завдання:

- створити  необхідні умови для виявлення творчої індивідуальності кожного учня;

- сприяти формуванню  основ культури спілкування;

- розвивати пізнавальну активність  учнів;

- сприяти формуванню відповідального ставлення учнів до свого здоров”я.

Може бути така мета – стимулювати розвиток старшокласників, залучаючи їх до національної та світової культури. Відповідно з метою визначається  група стратегічних завдань. Вони можуть бути такі:

 • організація пізнавальної діяльності учнів;

 • стимулювання здорового способу життя, вироблення кожним учнем особистої програми оздоровлення ( в основі триєдність: інтелект, душа, тіло).

 • Залучати учнів до різноманітних сфер мистецтва, літератури, живопису, національних традицій і звичаїв;

 • Створити і розвивати учнівський колектив, стимулювати класне самоврядування;

 • Виховувати культуру спілкування, сприяти створенню в класі гуманних міжособистісних стосунків.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень